ขอใบเสนอราคาออนไลน์

สามารถขอใบเสนอราคา และข้อมูลรายละเอียดสินค้าทาง Online ได้แล้วที่นี่


การกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา


1. กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มทุกช่องอย่างถูกต้องครบถ้วนตามจริง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการต่อกรณีไม่สามารถติดต่อกลับได้

2. แจ้งรหัสสินค้า ยี่ห้อ รุ่น ตามที่ได้ระบุในเวบไซต์ หรือคัดลอกลิงค์ URL ของหน้ารายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการ พร้อมจำนวนที่ท่านต้องการสั่งซื้อวางลงในช่องรายการสินค้าแทนการพิมพ์ระบุสินค้า


เมื่อส่งแบบฟอร์มแล้ว กรุณารอการติดต่อกลับจากฝ่ายขายภายใน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันรายการสินค้าและการสั่งซื้อของท่าน

กรอกรายละเอียดข้อมูล ขอใบเสนอราคา และรายละเอียดสินค้าออนไลน์