ตู้เเช่เย็น-เเช่เข็ง

BER1-1D/DC-BBH-1-1 DOOR DISPLAY CHILLER-BERJAYA
BER1-1D/DC-S-ELECTRIC 1 DOOR DISPLAY CHILLER-BLOWER SYSTEM SILVER FRAME-BERJAYA
BER1-2D/DC-BBH-1-2 DOOR DISPLAY CHILLER-BERJAYA
BER1-2D/DC-S-ELECTRIC 2 DOOR DISPLAY CHILLER-BLOWER SYSTEM SILVER FRAME-BERJAYA
BER1-3D/DC-BH-1-G- 3 DOOR DISPLAY CHILLER-BERJAYA
BER1-BS/SW1D/L4(750)-4FT 1 DOOR SANDWICH COUNTER CHILLER - BLOWER SYSTEM-BERJAYA
BER1-BS/SW2D/L5(750)-5FT 2 DOOR SANDWICH COUNTER CHILLER-BLOWER SYSTEM-BERJAYA
BER1-BS1D/PCF4/Z(760)-1 DOOR PIZZA COUNTER FREEZER-SOLID DOOR-Z-BERJAYA

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล์

ไม่พลาดโอกาส สินค้าราคาพิเศษ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางร้าน

© 2017 dandbonlineshop.com